Bicikligyártó Kft 2002. év (eredménykimutatás), FELADAT

 

Megnevezés

Érték

1.,

2002. évre megszavazott osztalék

14 000

2.,

Behajthatatlan követelés miatti leírás

1 500

3.,

Bérekhez kapcsolódó járulékok

9 000

4.,

3 hónapos forgóhitel kamatköltsége

3 500

5.,

Hirdetési költség

3 500

6.,

Térítés nélküli know-how juttatás tulajdonostól

10 000

7.,

Hitelező által elengedett kötelezettség

5 000

8.,

Belföldi értékesítés

110 000

9.,

Csepeli bolt könyv szerinti értéke

2 500

10.,

Éves társasági adó

10 000

11.,

Biciklikerekek költsége

25 000

12.,

Fizikai munkavállalók éves bérköltsége

18 000

13.,

Szerelőcsarnokok amortizációja

7 000

14.,

Csepeli boltértékesítés

3 000

15.,

Gépsor éves értékcsökkenése

4 000

16.,

Szállítási költség

11 000

17.,

Horvát értékesítés

37 000

18.,

Diszkont kincstárjegy utáni éves kamatbevétel

4 500

19.,

Bicikliváz költsége

30 000

20.,

2000-ben képzett céltartalék tárgyévi felhasználása

2 000

 

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással )

 

 

adatok Eft-ban

Sor-

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

szám

b

c

d

e

I.

Értékesítés nettó árbevétele (8) 110000 + (17) 37000

 

 

147 000

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

 

 

 

III.

Egyéb bevételek (14) 3000 + (20) 2000

 

 

5 000

IV.

Anyagjellegű ráfordítások(5)3500+(11)25000+(16)11000+(19)30000

 

 

69 500

V.

Személyi jellegű ráfordítások (3)9000+(12)18000

 

 

27 000

VI.

Értékcsökkenési leírás (13)7000+(15)4000

 

 

11 000

VII.

Egyéb ráfordítások (2)1500+(9)2500

 

 

4 000

A.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

 

 

40 500

VIII.

Pénzügyi műveletek bevételei (18)4500

 

 

4 500

IX.

Pénzügyi műveletek ráfordításai (4)3500

 

 

3 500

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

 

 

1 000

C.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

 

 

41 500

X.

Rendkívüli bevételek (6)10000+(7)5000

 

 

15 000

XI.

Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

 

 

15 000

E.

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

 

 

56 500

XII.

Adófizetési kötelezettség (10)10000

 

 

10 000

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

 

 

46 500

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (1)14000

 

 

32 500

 

Bicikligyártó Kft 2002. évi eredmény-kimutatásának szöveges megoldása

1., A megszavazott osztalékot az adózott eredmény terhére kell fizetni, az eredménykimutatásban külön nincs helye, ha az adózott eredményből levonjuk az osztalékot, akkor megkapjuk a mérlegszerinti eredményt

2., Időnként a kintlevőségeket nem lehet behajtani, pontosabban a behajtásának költsége magasabb, mint a várható összeg, ezért a számvitel engedélyezi a kintlevőség leírását. Az összeg leírását az egyéb ráfordítások között kell kimutatni

3., Minden bér és hozzá kapcsolódó járulék kifizetése személyi jellegű költség

4., A rövid lejáratú hitelek kamatköltsége pénzügyi ráfordítás

5., A hirdetési költség az alaptevékenységhez kapcsolódik, melyet az anyagjellegű ráfordítások között kell kimutatni (pl. ez lehetne egy szóró lap is)

6., A tulajdonos a termeléshez szükséges eszközt, adott esetben know-how-t bocsát ingyenesen a cég részére, ami nem egy rendszeresen előforduló eset, ezért rendkívüli bevétel.

7., A hitelező által elengedett kötelezettség is nem rendszeresen elvárható esemény, ezért rendkívüli bevételként javítja a vállalkozás eredményét

8., A belföldi értékesítés, nettó árbevétel

9., A csepeli bolt értékesítése után a bolt nyilvántartási értékét ki kell vezetni, alaptevékenységhez kapcsolható, de nem rendkívüli, hanem egyéb bevétel lesz

10., Az éves társasági adót, mint adófizetési kötelezettséget az adózás előtti eredmény terhére kell megfizetni

11., Minden szereléskor használt alkotóelem anyagköltség

12., Fizikai vagy szellemi állományú dolgozók bére, bérjellegű költség

13., “Szerelőcsarnok amortizációja” az eredménykimutatás értékcsökkenési leírás sorába kell írni

14., A csepeli bolt értékesítésekor kapott árbevétel az egyéb bevétel

15., A gépsor értékcsökkenése szintén az eredménykimutatás értékcsökkenési leírás sorába írandó

16., A szállítási költség, mindig anyagjellegű költség, függetlenül attól, hogy mit vagy kiket szállítanak

17., Bármilyen alaptevékenységi értékesítés nettó árbevétel

18., Befektetett értékpapírok kamata pénzügyi árbevétel

19., Szerelési alkotóelem anyagköltség

20., A céltartalékot a várható veszteségek fedezetére kell képezni. Felhasználása, amikor a tényleges veszteség bekövetkezik, az így könyvelt bevételt kompenzálja. Tevékenységhez előre kiszámíthatóan tervezhető, így a felhasználása egyéb bevétel