Sertéshízlalda Kft 2002 (mérleg) FELADAT

 

 

Megnevezés

Érték

1.,

2002.12 hóban kifizetett 2003-as újság előfizetés

1 000

2.,

Tartalékképzés a jövő évi sertéspestisre

2 500

3.,

ÁFA fizetési kötelezettség

1 000

4.,

Raktározott takarmány értéke

25 000

5.,

Forgatási célból 2002.10.01-jén vásárol OTP részvény

2 000

6.,

Váltókövetelés

8 000

7.,

A korábbi évek mérleg szerinti eredményei

33 000

8.,

Növendék állatok értéke

38 000

9.,

Szállítói tartozás

40 000

10.,

Bábolna jegyzett tőkéje

8 000

11.,

Bábolna által nyújtott hitel

10 000

12.,

Költségvetési kiutalási igény

7 000

13.,

Ólok nettó értéke

15 000

14.,

2002.02.01-jén vásárolt államkötvény (befektetési célból)

5 000

15.,

Ukrán tulajdonos vagyoni betéte

13 000

16.,

Ukrán jegyzett tőkéhez kapcsolódó árfolyamnyereség

3 000

17.,

Mérleg szerinti eredmény

13 000

18.,

Ügyvezető igazgató 2002.évi prémiuma

6 500

19.,

Beruházási hitel

12 000

20.,

Magtár nettó értéke

20 000

21.,

Dán sertéstenyésztési know-how

10 000

22.,

Bankszámla egyenlege

11 000

Sertéshízlalda Kft

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2002.

Sorszám

A tétel megnevezése

Tárgyév

a

b

e

1.

A. Befektetett eszközök (2.+4.+6. sorok)

50 000

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (21)10000

10 000

3.

2. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése

4.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (13)15000+(20)20000

35 000

5.

4. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

6.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (14)5000

5 000

7.

6. sorból: Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

8.

B. Forgóeszközök (9.-12 sorok)

91 000

9.

I. KÉSZLETEK (4)25000+(8)38000

63 000

10.

II. KÖVETELÉSEK (6)8000+(12)7000

15 000

11.

III. ÉRTÉKPAPÍROK (5)2000

2 000

12.

IV. PÉNZESZKÖZÖK (22)11000

11 000

13.

C. Aktív időbeli elhatárolások (1)1000

1 000

14.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+8.+13. sor)

142 000

15.

D. Saját tőke (16.-22.)

70 000

16.

I. JEGYZETT TŐKE (10)8000+(15)13000

21 000

17.

Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

18.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)

19.

III. TŐKETARTALÉK (16)3000

3 000

20.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK (7)33000

33 000

21.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

22.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

23.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (17)13000

13 000

24.

E. Céltartalékok (2)2500

2 500

25.

F. Kötelezettségek (25.-27. sorok)

63 000

26.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (11)10000

10 000

27.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (19)12000

12 000

28.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (9)40000+(3)1000

41 000

29.

G. Passzív időbeli elhatárolások (18)6500

6 500

30.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (15.+23.+24.+28 sorok)

142 000